Tiến độ thi công căn hộ Florita tháng 3-2017

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A, thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A, thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A…

Hình ảnh tổng thể Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A
Hình ảnh tổng thể Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 – Block B
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block B
Hình ảnh tổng thể Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 – Block C
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block C
Hình ảnh tổng thể Block A
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block D
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block D
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 – Block D
Tiến Độ Xây Dựng căn hộ florita tháng 3-2017 thi công hệ thống M&E đến tầng 13 – Block D

Tin mới

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CAM RANH MYSTERY THÁNG 10-2018

Công tác thi công xây tường khu A Cam ranh Mystery Công tác thi công …

 Nhận báo giá
TRỢ GIÚP QUA ĐIỆN THOẠI
Nhập số đi động của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay.
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất!
Mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.